seneste nyt.

erhvervsinstering

Enhver virksomhed bør have råd til råd om investering

fds3

I forbindelse med det der i økonomisk forstand kaldes investering, er der flere forskellige væsentlige bemærkninger at anføre. For det først er investering kendetegnet ved at være en   pengemæssig transaktion, der af den interesserede indehaver af kapital foretages med henblik på fremtidig afkast i en eller anden sammenhæng. Dette vil sige, at der intetsteds behøver at foreligge et håb om øget produktion for en virksomhed der fremstiller et håndgribeligt produkt.

At investere produktivt i sin virksomhed

Det finansielle marked, hvis dunkle netværk det kan være sin sag at udrede, er et eksempel på en anden form for investering, hvor det der handles med er forskellige former for tilgodehavender. Dette er ikke en investering i et øget afkast for en virksomhed, men i fremtidige ændringer af eksempelvis en virksomheds aktieværdi, eller låneværdierne i et hus.

Denne form for satsning er der forskellige aktørere der kan tjene stort på, men for enhver produktionsvirksomhed er de langt mere omsætningstunge former for investering at foretrække. Her tager investeringen form af et veritablet kapitalindskud, der kan anvendes til diverse produktionsfremmende formål. Eksempelvis er der råd til at hyre ny og veluddannet arbejdskraft, fornye eller omdanne de gældende produktionsforhold, indordne arbejdsgangen på anden vis og så videre.

investering

Det væsentlige ved investeringer i disse former for produktion, for at holde os til et meget klassisk industrielt eksempel, er derved altid at både virksomheden, som accepterer indskudet, og den pågældende investor efter et nøjere fastsat tidspunkt har formået at generere en profit, der langt overstiger der udkomme, som ville have været, havde investeringen oprindelig ikke fundet sted. Der findes mange forskelligartede måder hvorpå en investeringsaftale kan indgås mellem to parter (de kontraherende aktører, i økonomisk jargon).

Der er således meget lempelige officielle regler for indgåelse af en investeringskontrakt, om end mange forskellige uskrevne regler. Forhandlingsmæssige fremgangsmåder hersker blandt de aktører der skal forhandle om en gensidig givtig aftale. Se https://mininvestering.dk/, og blive klogere på de mange spilleregler i den henseende.

Hvordan en virksomhed kan forhandle som en privat forbruger

investering erhverv

I den nuværende måde hvorpå pengevæsnet er beskaffent, findes en skjult lærdom om pengenes forvaltning og forudsætning, som sjældent uddybes, og som af samme grund er kilde til overordentlige misforståelser. De forskellige former for midler der kan anvendes til penge, dvs. gælde som et måde hvorpå lovlig handssamkvem og investering kan finde sted, er betinget først of fremmest særlige bestemmelser af juridisk art. Den primære bestemmelse er først og hvad der gælder som penge.

Dette har intet at gøre med rektangulære papirlapper med kunstfærdigt påtegnede mønstre af kære folkehelte, ej heller den skinnende gullige substans som smykker og og andre lignende genstande er udformet af. Penge er en abstraktion. En matematisk idé der bestemt ikke betyder, at den er uvirkelig. Blot at gældsbreve, derivater, guldbarre eller for den sags skyld et bjørnekram alle kunne gælde som penge, hvis der var mulighed herfor. En stat, i modsætning til den almindelige borger og virksomheden, kan bestemme hvad der skal gælde som penge og lade dem cirkulere uhindret. Det er dog udelukkende såfremt borgere i en stat, og de juridiske personer såsom korporationer, udviser samtykke i forhold hertil.

Accepteres det, at en særlig vare eller ydelse kan gengældes via et lovligt stipuleret pengemiddel, er en form for penge eksisterende og funktionel. Det er dog her at faren opstår for virksomheder. For aktier kan handles med og opkøbes i stor stil, hvilket øger en virksomheds aktieværdi. Dette har dog intet at gøre med produktionsforhold, eller mulighed for øget produktionskapacitet. Der findes derfor nyttige og unyttige pengemidler for en virksomhed, og det er dem, der tager form i konkret investering, der er de væsentligste og væsentligste for virksomheden.  

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *